Uho, grlo i nos011 / 30 18 333
Pedijatrija011 / 26 04 934
Interno011 / 26 04 111

Pedijatrija

Pedijatrija predstavlja oblast medicine koja se bavi preventivom i lečenjem dece, kao i savetodavni rad sa roditeljima.

Preventivna pedijatrija se bavi zdravom decom i podrazumeva:

Kod nas možete u okviru pedijatrijske službe sprovesti sve redovne preglede za decu koji podrazumevaju praćenje rasta i razvoja zdravog deteta.

Ako je vaše dete bolesno možete doći na pregled kod iskusnih i posvećenih pedijatara, neonatologa (lekara za novorođenčad), kao i visokostručnih pedijatara - subspecijalista iz različitih grana medicine (pulmologija, alergologija, kardiologija, fizijatrija, ortopedija i druge). Posedujemo savremenu opremu za potrebnu dijagnostiku (ultrazvuk kukova, abdomena, CNS-a, pulsna oksimetrija, spirometrija...).

Zahvaljujući reputaciji koju je naša kuća stekla tokom godina zadobili smo poverenje roditelja i po njihovoj preporuci ostvarili saradnju sa privatnim predškolskim ustanovama. Odskora naše doktroke obavljaju sistematske i redovne pedijatrijske preglede u vrtićima.