Uho, grlo i nos011 / 30 18 333
Pedijatrija011 / 26 04 934
Interno011 / 26 04 111

Interna
medicina

Interna medicina predstavlja široku granu medicine koja se bavi prevencijom i lečenjem oboljenja unutrašnjih organa.

Internistički pregled predstavlja jedan od najsveobuhvatnijih pregleda u domenu medicine odraslog doba. On podrazumeva:

Oblast interne medicine obuhvata sledeće subspecijalnosti:

Preporuka je da se pre odlaska kod lekara subspecijaliste obavi sveobuhvatni internistički pregled kako bi se ustanovio problem i eventualna potreba za daljim pregledima i ispitivanjima.

U našoj kući možete obaviti internistički pregled kao i sve druge specijalističke i subspecijalističke preglede iz oblasti interne medicine. Pored klasičnih pregleda možete obaviti i dijagnostičke procedure neophodne za postavljanje dijagnoze i preduzimanje adekvatne terapije:

Svi pregledi obavljaju se od strane eminentinih lekara na savremenim dijagnostičkim aparatima.